Helsingborgs Skyttesällskap

Välkommen till Helsingborgsskyttarnas hemsida

 • Tävlingskalender

 • HSS mästerskap 202:

  300 meter ställningar: ?

  50 meter liggande: ?

  50 meter ställningar: ?

  K-pist:?

  10 meter:?

 • Föreningsmästare

  Gevär 6,5:
  2005 Magnus J
  2006 Magnus J 326p
  2007 Magnus J 338p
  2008 Magnus J 327p
  2009
  2010
  2011 Mikael F 326p
  2012
  2013
  2014
  2015 Magnus J 319
  2016 Magnus J 325

  Korthåll ställningar:
  2011 Ingemar M 330p
  2012 Magnus J 325p
  2013 Magnus J 330p
  2014 Johny V 328p
  2015 Magnus J 329p
  2016 Johny V 333p                2017 Magnus J 331p

  Korthåll liggande
  2012 Johny V 344p
  2013 Ingemar M 343p
  2014 Ingemar M 331p
  2015 Ingemar M 339p
  2016 Ingemar M 343p

  K-pist:
  2011 Ruben W 271p
  2012 Ruben W 251p
  2013 Hans Ö 245p
  2014 Ulf P 266p
  2015 Stefan Ö 262p

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kallelse till årsmöte Helsingborgs skyttesällskap

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 6 februari, 2020

Välkommen till årsmöte för Helsingborgs skyttesällskap

Årsmötet hålls på skyttepaviljongen på Råå Torsdagen den 27 Februari 2020 klockan 18:00

Helsingborgs Skyttesällskap – Föredragningslista Årsmöte

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se¬naste räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom¬mande verksamhets- och räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

1 föreningens ordförande för en tid av 1 år

2 halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

4 två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

5 minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande

6 beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

13. Övriga frågor

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Motion till Helsingborgs skyttesällskaps årsmöte 2020

Bakgrund

Då HSS verksamhet på Kpistsidan de senaste åren åter igen har ökat tycker jag att det vore trevligt om HSS gamla traditioner gällande vandringspriser vidmakthålles.

Mitt förslag är helt enkelt att den ökade verksamheten på Kpistsidan skall avspeglas i antalet vandringspriser samt främst stimuleras genom att vandringspriserna

bibehålls och återställs till sitt gamla antal. Föreningen har som en av de äldsta i Sverige alltid haft goda traditioner på många områden.

HSS är ju t ex garant för genomförandet av Margaretakedjan – ett uppdrag som s a s sätter HSS ”på kartan” men även ger föreningen i särställning i Skyttesverige.

Då många traditioner dessvärre försvinner delvis pga vikande antal deltagare anser jag att HSS mot bakgrund i sin höga ålder har ett extra ansvar att beakta,

leva upp till och inte minst i att bevara just gamla traditioner som en av de allt färre ”äkta” gamla skytteföreningarna i Sverige.

Förslag

Att återinstifta vandringspris nr 51 (vid Öppningstävlingen) samt övriga eventuellt borttagna Vandringspriser sedan 2016 dvs samtliga mellan nummer 51-61.

/Allan Laursen 2020-01-06

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Styrelsens förslag till årsmötet

Styrelsen för Helsingborgs skyttesällskap har diskuterat förslaget, och anser att dom resurser som krävs för att administrera vandringspriserna  (Tävlingsresultat, gravering, utdelning och insamlade) bättre

används till att hålla anläggningen och skytteverksamheten igång. Om förhållanden förändras över tid, så kan styrelsen tänka sig att ompröva sitt beslut

Styrelsen för Helsingborgs skyttesällskap föreslår årsmötet att avslå motionen

Verksamhetsberättelsen kommer att finnas på hemsidan i tid för årsmötet, samt utskriven i begränsat antal på årsmötet

Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmälan mat hos Ruben Wahrburg senast 20 Februari

bodil1.wahrburg@gmail.com, Mobiltelefon: 070-6602118

// Hans Öjes. Sekreterare HSS

0705-958108

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Månadstävling 5

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 23 augusti, 2019

Månadstävling 5 och HSS mästerskap är avgjord.
Vi gratulerar Per Mårs till segern!
Det var jämnt i toppen, endast en poäng skiljde mellan 1:an och 2:an, samt mellan 2:an och 3:an Stefan Jörgensson hade en snygg serie med 50 poäng (varav 2 inner-tior)

Vi får också passa på att välkomna Ingemar Månsson som gjorde debut med kpist idag

Månadstävling 5/ Mästerskap (Samtliga skyttar liggande)

Per Mårs 249
Stefan Jörgensson 248
Roland Stål 247
Stefan Svelenius 235
Hans Öjes 228
Ingemar Månsson 226
Jan Zetterström 198

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Månadstävling 4 14/8

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 16 augusti, 2019

Månadstävling 4 är avgjord

Vi hade tänkt att Ingemar & Stefan Jörgensson skulle tävla i ställningsskytte för lagindelning på SM, men ingen av dom kom.
Alla som kom och är med på SM skjuter liggande, så vi tog tillfället i akt och sköt liggande för alla. Stefan i topp efter en stabil skjutning (45,44,44,44)
Pelle hade en snygg serie med 49 poäng (varav 3 inner-tior)

[En bild som visar inomhus Automatiskt genererad beskrivning]

Stefan Svelenius 177
Per Mårs 171
Hans Öjes 163
Roland Stål 156
Jan Zetterström 148

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

HSS Resultat månadstävling 3

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 12 augusti, 2019

Årets tredje månadstävling är avgjord.
5 skyttar tävlade.

Klass 1
Stefan Svelenius 166
Roland Stål 149

Klass 2
Per Mårs 147

Klass 3
Hans Öjes 150
Stefan Övergard 144

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

HSS Resultat månadstävling 2

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 12 augusti, 2019

Årets andra månadstävling är avgjord.
6 skyttar tävlade.

Klass 1
Roland Stål 164
Stefan Svelenius 157
Jan Zetterström 103

Klass 2
Per Mårs 158

Klass 3
Stefan Övergard 159
Hans Öjes 131

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Månadstävlingen 2

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 12 juni, 2019

IMG_3721Tom Fors 152 p vann juniorklassen

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Program Korthållsskyttet

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 24 maj, 2019

Vi har följande tävlingstillfällen med start 17.30 på Råå
28/5 Månadstävling 1
11/6 Månadstävling 2
25/6 Månadstävling 3
2/7 Månadstävling 4
13/8 Månadstävling 5

3 bästa av 5 räknas

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Resultat månadstävling 1

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 6 maj, 2019

Årets första månadstävling är avgjord.
6 skyttar tävlade.
Jag vill passa på att välkomna Roland som tävlade för första gången

Klass 1
Stefan Svelenius 148
Jan Zetterström 145
Roland Stål 140

Klass 2
Per Mårs 141

Klass 3
Stefan Övergard 153
Hans Öjes 145

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Kallelse Årsmöte Helsingborgs skyttesällskap

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 6 februari, 2019

Välkommen till årsmöte för Helsingborgs skyttesällskap
Årsmötet hålls på skyttepaviljongen på Råå Torsdagen den 21 Februari 2019 klockan 18:00
Dagordning bifogas. Går den ej läsa här. Maila om ditt ex från magnus.jansen@sigma.se, alt stefan på nedan adress

Verksamhetsberättelsen kommer att finnas på hemsidan i tid för årsmötet, samt utskriven i begränsat antal på årsmötet

Vi bjuder på enklare förtäring.
Anmälan mat hos ordföranden Stefan Svelenius senast 18 Februari Stefan.svelenius@sigbi.se, tel: 0702- 467 800

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Luftgevärsträningen

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 10 oktober, 2018

Luftgevärsträningen är öppet 18.00-19.30 alla tisdagar fram till och med 11 december. Vi håller med gevär och ammunition. Det är gratis för medlemmar – de som ej är medlemmar betalar 20 kr per gång

Posted in Uncategorized | 2 Comments »