Helsingborgs Skyttesällskap

Välkommen till Helsingborgsskyttarnas hemsida

 • Tävlingskalender

 • HSS mästerskap 2016:

  300 meter ställningar: 4/8

  50 meter liggande: 16/8

  50 meter ställningar: 19/7

  K-pist:

  10 meter:

 • Föreningsmästare

  Gevär 6,5:
  2005 Magnus J
  2006 Magnus J 326p
  2007 Magnus J 338p
  2008 Magnus J 327p
  2009
  2010
  2011 Mikael F 326p
  2012
  2013
  2014
  2015 Magnus J 319
  2016 Magnus J 325

  Korthåll ställningar:
  2011 Ingemar M 330p
  2012 Magnus J 325p
  2013 Magnus J 330p
  2014 Johny V 328p
  2015 Magnus J 329p
  2016 Johny V 333p

  Korthåll liggande
  2012 Johny V 344p
  2013 Ingemar M 343p
  2014 Ingemar M 331p
  2015 Ingemar M 339p
  2016 Ingemar M 343p

  K-pist:
  2011 Ruben W 271p
  2012 Ruben W 251p
  2013 Hans Ö 245p
  2014 Ulf P 266p
  2015 Stefan Ö 262p

Månadstävling 3 kpist

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 11 juni, 2018

Månadstävling 3 K-pist

5 HSS-skyttar tävlade på årets tredje månadstävling

Klass 1 Poäng
Stefan Svelenius 157

Klass 2 Poäng
Stefan Övergard 168
Ulf Persson 156
Per Mårs 154

Klass 3 Poäng
Hans Öjes 161

Annonser

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Månadstävling 2 kpist

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 25 maj, 2018

Månadstävling 2 K-pist 20180523

5 HSS-skyttar tävlade på årets andra månadstävling

Klass 1 Poäng
Stefan Svelenius 170
Jan Zetterström 141

Klass 2 Poäng
Stefan Övergard 170
Per Mårs 137

Klass 3 Poäng
Hans Öjes 152

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Månadstävling 1

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 23 maj, 2018

Här kommer äntligen resultaten från månadstävling 1 på 50 meter

//HSS

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Månadstvälingar korthåll

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 7 maj, 2018

Månadstävlingar Korthåll bana 2018
När det gäller månadstävlingar så har vi i år fem deltävlingar där poängen i skyttens tre bästa resultat räknas samman till ett sammanlagt resultat i den slutliga prislistan. Det räcker alltså att skjuta tre av de fem deltävlingarna för at komma med i den sammanlagda prislistan men skytt som kan vara med fyra eller fem gånger får fördelen att räkna bort de sämsta resultaten. Tävlingen gäller bara för medlemmar men det räcker att man anmäler sig som medlem efter att man provat på att skjuta en deltävling för att resultatet skall få räknas. Icke medlemmar får dessa dagar i mån av lediga platser prova på att skjuta utom tävlan. Instruktörer finns på plats. Föreningen lånar ut gevär men skytten betalar den ammunition som skjuts med 1 kr/skott.

Klasserna är
Klass juniorer upp t o m 18 år liggande med stöd
Klass senior/veteraner nybörjare liggande med stöd
Klass juniorer upp t o m 18 år liggande med remstöd
Klass senior/veteran liggande med remstöd
Klass senior/veteran ställning 10 liggande +5 stå + 5 knä

Skjuttiden för fritt antal provskott och 20 tävlingsskott är 30 minuter för alla klasser. Tävlingarna börjar med första skjutlag kl 17.30.

Tävlingsdagar är
Tisdagen 8 maj IM är med, SÖ?
Tisdagen 22 maj IM är med; MJ?
Tisdagen 5 Juni (IM och MJ kan inte vara med) SÖ?
Tisdagen 3 juli (IM kan inte vara med) MJ, SÖ
Tisdagen 24 juli (Denna dag är det även föreningsmästerskap liggande där alla skyttar skjuter liggande och där de tio bästa går till B- och A-final där de skjuter 15 skott extra i en särskild finalserie.) IM är med, MJ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Månadstävling 1 kpist

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 27 april, 2018

Månadstävling 1 K-pist

5 HSS-skyttar tävlade på årets första månadstävling

Klass 1 Poäng
Stefan Svelenius 160
Jan Zetterström 159

Klass 2 Poäng
Stefan Övergard 152
Per Mårs 139

Klass 3 Poäng
Hans Öjes 146

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Påskrallyt dag två

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 31 mars, 2018

Även vid dagens fältskjutningen i Pajala tog Ingemar en fin pallplats. Han blev trea på 33 träff och ligger just nu mycket bra till för att ta hem totalsegern i de klassiska påskrallyt. En av få fält tävlingar han inte vunnit än!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Påskrallyt dag 1

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 30 mars, 2018

Ingemar fick en bra start på påskrallyt i Övertorneå. Han sköt fin 35 träff på fältskjutningen i Niemis. Detta gav honom en fin tredjeplats i klass elit där Elin Åhlin vann på maximala 36 träff. Nu återstår två dagars skytte till innan en påskrallymästare utses.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

NM-listan Gevär

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 22 februari, 2018

Uppdatering…
Seniorer
Ingemar Månsson 95
Olle Gabrielsson 95
Liselott Danielsson 70
Göran Åhlin 68
Anders Peterson 63
Christer Berntsson 56
Magnus Larsson 53
Eva Åhlin 48

Juniorer
Eddie Johansson 105
Ella Carlsson 95
Samuel Jos 95
David Augustsson 45
Casper Fredriksson 33
Fabian Hedèn svensson 30
Niklas Eriksson 30
Kalle Åberg 23

/Jane, Eva o Lennart

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Årsberättelse 2017

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 20 februari, 2018

S28C-6e18021918280.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Kompletteringar kallelse årsmöte HSS

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 18 januari, 2018

Här kommer Kompletteringar av kallelse till årsmötet.

 • Motioner skall enligt stadgarna vara inlämnade senast den 1 februari och skall besvaras skriftligen vi årsmötet.
 • Förslag till dagordning

Dagordningen skall enligt stadgarna innehålla följande punkter:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
 1. föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 3. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
 4. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 5. minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande;
 6. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
 1. Övriga frågor

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »